ZÁSADY COOKIES

Zásady cookies popisují, jak pomocí souborů cookies společnost ROCHE s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052 získává a zpracovává informace o návštěvnících webové stránky https://shop.accu-chek.cz/ („webová stránka“).

CO JSOU COOKIES?
Pojmem cookies se myslí soubory cookies a další podobné technologie (například pixelové značky, webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou automaticky shromažďovat osobní údaje při návštěvě webové stránky.
Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem internetovém prohlížeči nebo mobilní aplikaci, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na webovou stránku, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

ÚČEL COOKIES
Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě naší webové stránky a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.
Soubory cookies zejména:
- slouží k efektivní navigaci na webové stránce anebo aplikaci, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského prostředí webové stránky;
- umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil webovou stránku nebo zda je novým návštěvníkem.

DRUHY COOKIES
Cookies lze dělit na základě několika kritérií. Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě kategorie:
Cookie první strany (first party cookie) vytváří přímo webové stránky nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webové stránky.
Cookie třetích stran (third party cookie) jsou vytvářeny ostatními weby. Tyto weby na navštívené webové stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy, obrázky nebo videa.

Cookies lze také rozdělit podle jejich trvanlivosti na:

Relační cookies (session cookies) jsou dočasné. Ukládají se do Vašeho zařízení jen do doby, než ukončíte práci s internetovým prohlížečem a po jeho zavření se vymažou. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost webové stránky či přidružených aplikací nezbytné.

Permanentní cookies (persistent cookies) můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na naší webové stránce (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči po delší období nebo dokud je ručně neodstraníte. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě webové stránky.

Podle účelu použití lze cookies dělit na:
Nezbytně nutné (esenciální) cookies, které jsou zapotřebí k provozu webové stránky. Zahrnují například cookies, které Vám umožňují přihlásit se do zabezpečených částí naší webové stránky. Tyto cookies neshromažďují informace o uživatelích, které by se daly použít k marketingovým účelům nebo k zapamatování toho, jaké stránky uživatelé na internetu navštěvovali.
Výkonnostní cookies používáme ke zlepšení fungování webové stránky. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci tuto webovou stránku používají, např. na které stránky návštěvníci chodí nejčastěji a zda z webové stránky dostávají chybová hlášení. Také nám dovolují zaznamenávat a počítat počet návštěvníků webové stránky, což nám umožňuje sledovat, jakým způsobem návštěvníci tuto webovou stránku používají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by umožnily osobní identifikaci uživatele. Informace shromážděné pomocí těchto cookies, jsou souhrnné a anonymní.

Funkční cookies usnadňují ovládání a vylepšují funkce webové stránky. Používají se k aktivaci konkrétních funkcí webové stránky (např. přehrávání videí) a jejich nastavení podle Vašich voleb (např. jazyk), s cílem vylepšit Vaši zkušenost s webovou stránkou. Zároveň funkční cookies slouží na zapamatování si Vašich preferencí při další návštěvě webové stránky. Neshromažďují ale informace, které by vás dokázaly identifikovat.

Cílené a reklamní (profilovací) cookies se používají ke sledování preferencí, které odhalíte prostřednictvím používání webové stránky, a za účelem zasílání reklamních zpráv v souladu s těmito preferencemi.

POUŽÍVANÉ COOKIES
Webová stránka https://shop.accu-chek.cz/  využívá tyto cookies:

Technický názevVydavatelÚčel a popis cookiesDoba trvání
__cfruidCloudFlareSlouží k urychlení načítání webové stránky a za tímto účelem přepisuje bezpečnostní omezení uživatele dle jeho IP adresy2 měsíce
__cf_bmCloudFlareSlouží ke správě příchozího provozu, který odpovídá kritériím spojených s botyRelační
__cfruidCloudFlareSlouží k identifikaci důvěryhodného webového provozuRelační
_gaGoogle AnalyticsSlouží k rozlišování uživatelů webových stránek přidělením náhodně generovaného čísla permanentní12 měsíců
PHPSESSIDRocheSlouží k poskytování obsahu internetové stránky13 dní
cartTokenRocheSlouží k zapamatování obsahu nákupního košíku 3 měsíce

Další informace o naších cookies a jejich aktuální seznam naleznete i prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

ODMÍTNUTÍ COOKIES
Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud však použijete nastavení prohlížeče tak, že vypnete všechny cookies (včetně esenciálních cookies), nemusí se vám podařit získat přístup na webovou stránku nebo do některých jejích částí (např. uživatelské konto).

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Můžete rovněž změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby Vás upozornil pokaždé, když je vám nabízen nějaký soubor cookie. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:
Chrome -
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs 
Firefox -
https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies 
Internet Explorer -
https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/odstran%C4%9Bn%C3%AD-a-spr%C3%A1va-soubor%C5%AF-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 
Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/cs-cz/microsoft-edge/odstran%C4%9Bn%C3%AD-soubor%C5%AF-cookie-v-aplikaci-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 
Safari iOS -
https://support.apple.com/cs-cz/105082 
Opera -
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

K dispozici je také mnoho aplikací třetích stran, které umožňují blokovat nebo spravovat cookies. Můžete také vymazat cookies, které byly dříve uloženy do Vašeho zařízení, vymazáním historie prohlížení. Ujistěte se, že v případě, že tak učiníte, je zaškrtnuta možnost vymazat cookies.

ODKAZY
Další užitečné informace o souborech cookies můžete nalézt na následujících internetových stránkách:
www.aboutcookies.org
www.allaboutcookies.org
www.youronlinechoices.eu

SOCILÁNÍ PLUGINY
Sociální plugin shariffy. Používáme sociální plugin (dále jen „plugin“) poskytovaný sociální sítí Facebook. Službu provozuje společnost Facebook Inc. (dále uváděná jako „Operátor“).

  • Operátorem Facebooku (facebook.com) je společnost Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Její pluginy jsou identifikovatelné podle loga Facebooku (bílé písmeno f na modrém pozadí nebo ikona zdviženého palce) nebo textem „Facebook Social Plugin“. Pro úplný seznam všech pluginů viz https://developers.facebook.com/docs/plugins/.Oznámení o ochraně soukromí na Facebooku je k dispozici na https://www.facebook.com/privacy/policy.
  • Pro ochranu vašeho soukromí při návštěvě naší webové stránce jsme implementovali řešení známé jako „Shariff“. Shariff zajistí, že Operátorovi nebudou předány žádné údaje, když si nahrajete nějakou stránku z naší webové stránky. Pouze až když provedete aktivaci pluginu dle svého výběru, a tím vyjádříte souhlas s přenosem údajů, provede váš prohlížeč přímé připojení k serverům Operátora. Shariff nahrazuje standardní „sdílecí“ tlačítka Operátorů a chrání vaše surfovací chování před sledováním Operátorem. Pro další informace vás odkazujeme na rozbalovací informační text vedle aktivačních přepínačů, kde se můžete dozvědět více o řešení Shariff ( https://github.com/heiseonline/shariff ).

Jakmile aktivujete Plugin, nebudeme mít žádný vliv na údaje, jež budou přes něj shromažďovány. Pro informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a zpracování příslušnými Operátory, jakož i pro vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, můžete navštívit politiky Operátorů na ochranu soukromí, na které najdete příslušné odkazy výše.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Budete-li mít dotazy týkající se cookies kontaktujte nás na adrese ROCHE s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8 nebo emailu podpora(na)mojemedicina(tecka)cz.
Další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů na czech(tecka)privacyprotection(na)roche(tecka)com.
Roche je oprávněno Zásady cookies kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat.
Tyto Zásady Cookies použití cookies jsou platné a účinné od 1. července 2024.